Oplysninger til brug ved ejendomshandel

Oplysninger til brug ved ejendomshandel


 

Ejerskifte skal oplyses til foreningens kasserer. Det kan ske med post eller e-mail til kasserer@starreklinte-strand.dk.


Spørgsmål om kontingentrestance kan rettes til samme men, der er ingen medlemmer, der er i restance frem til den 5. oktober 2024.


Refusionsopgørelse af leje.

For lejede parceller betales lejen forud med halvdelen, henholdsvis den 1. april og den 1. oktober. Der har været tilfælde, hvor lejen fejlagtigt er opkrævet for perioden 1. januar til 31. december. I den anledning er der fra Fritidshusejernes Landsforening indhentet en udtalelse, der kan ses her.


Oplysningerne neden for er et sammendrag og oplyses uden ansvar. De faktiske forhold kan findes i foreningens vedtægter, generalforsamlingsreferater, regnskab, budget og ordensreglement


Der er pligt til at være medlem af foreningen. Der opkræves ikke indskud til foreningen ved ejerskifte.


Kontingentet er 500 kr. for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024, og skal være betalt senest den 5. oktober 2023. Derudover betales der ikke andre bidrag til foreningen.


Foreningen har ingen lån eller aftaler om lån.

 

Det er foreningen, der hæfter for dispositioner foretaget af bestyrelsen.


Foreningen har ingen antenneforening og leverer ikke antennesignal.


Husene handles ved almindelig fri handel. Foreningen har ingen fortegnelse over hverken interesserede købere eller sælgere.