Foreningens medlemsskaber og forsikringer


Grundlejerforeningen Starreklinte Strand er medlem af den landsdækkende organisation Fritidshusejernes Landsforening

 

Fritidshusejernes Landsforening formål er:

  • at være samlende for alle ejere af sommerhuse i Danmark.
  • at varetage og tilgodese medlemmernes fælles interesser i forhold der vedrører sommerhusejere overfor offentligheden, myndigheder, regering og Folketing.
  • at tilbyde støtte og opbakning til fælles interesse for sommerhusejere, som medlemmer i grundejerforeninger og sammenslutninger.
  • at arbejde i bred almindelighed på at bevare det gode miljø, de grønne områder, naturen og den friske luft.
  • at bibeholde de danske sommerhusområder som en national kulturarv.


Fritidshusejernes Landsforening udgiver et medlemsblad 4 gange årligt. Bladet og andet materiale om Fritidshusejernes Landsforening kan findes på foreningens hjemmeside  www.mitfritidshus.dk
Grundlejerforeningen Starreklinte Strand er desuden medlem af Sammenslutningen af Grundejerforeninger i sommerhusområderne i Dragsholm


Denne forening er gået sammen med de tilsvarende foreninger i de gamle Trundholm og Nykøbing Sjælland kommuner i KSO (Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred), der har 4 repræsentanter i SOL  (Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere).


SOL har til formål at:

  • Fastholde og udvikle attraktive fritids- og sommerhusområder i Odsherred
  • Udvikle oplevelser i Odsherred
  • Styrke dialogen mellem det politiske niveau i Odsherred Kommune og Landliggerne i Odsherred


Information om SOL kan findes på www.sol.odsherred.dk


Grundlejerforeningens forsikringer


Se forsikringerne via nedenstående links:


Ansvar for Erhverv


Bestyrelsesansvar