Ordensreglement


 

Ordensreglement


Lejerforeningen ”Starreklinte Strand”

 

Vedtaget på generalforsamling den 2. juli 2011          

 

  

1. Græsslåning/støjende adfærd  

Det henstilles at begrænse støjende adfærd i tidsrummet 12.00-14.00 samt 18.00-20.00.

 

2. Kørsel med motorkøretøjer

Unødig kørsel forbudt. Kørsel med motorkøretøjer skal i sommerhusområdet foregå med lav hastighed, der aldrig må overstige 20 km. i timen.            

 


3. Parkering skal foregå på egen grund. Af hensyn til redningskøretøjer må der ikke parkeres på vejen. Fællesarealerne må kun undtagelsesvis benyttes til parkering. Vær opmærksom på ikke at skade arealet.

 

4. Renholdelse af veje m.v..

Det påhviler medlemmerne at renholde deres grundareal samt renholde veje i sommerhusområdet ud fra grunden til vejens midte. Der skal beskæres, så vejen kan bruges af redningskøretøjer.

 

5. Haveaffald må ikke henlægges på stranden. Afbrænding af Skt. Hansbål på stranden er dog tilladt, men må tidligst lægges op 7 dage før Skt. Hans. I øvrigt henvises til kommunens regulativ om afbrænding af haveaffald..

 

 

 

 

                                                                                                       Bestyrelsen.