Velkomst


Grundlejer-foreningen

Starreklinte Strand

Velkommen til lejerforeningen Starreklinte Strand


Bestyrelsen har udarbejdet denne lille skrivelse for at byde dig velkommen og for at orientere dig om vores lille grundlejerforening.


Vi er 56 medlemmer, flest på lejet grund, men også nogle ejere. Vi har derfor tilstræbt at vi i bestyrelsen også har ejerrepræsentanter. Vi er medlem af Fritidshuslejernes Landsforening, og er med i Sammenslutningen af grundejerforeninger i sommerhusområderne i Dragsholm.

Foreningen blev stiftet den 26. januar 1974 og vores seneste vedtægter er fra 26. juli 2003. Dem kan du læse sammen med vores seneste ordensregler fra 2. juli 2011. De er vedlagt denne skrivelse.


Området blev kloakeret i 2008 som et af de første sommerhusområder i Odsherred kommune.

I forbindelse med opgravningen blev der lagt nye regnvandsdræn, som også afvander markerne bag vores område og til dels det nyanlagte sommerhusareal bag markerne.


Vi får vand fra Havnsø vandværk.


Der afholdes generalforsamling første lørdag i juli. Vi vil gerne se dig.

Vi inviterer årligt til petanqueturnering med efterfølgende fest og til en dag med oprydning på vores fællesarealer.


Vores fællesarealer består af:


  1. Stranden – her har vi blandt andet opsat bænke. Husk, at alle må være på stranden, men det er ”vores” private strand, så den holder vi ved lige, også efter bålene til St. Hans. Bestyrelsen anviser, hvor St. Hansbål må placeres.
  2. Græsplænen med fodboldmål, bænk og stor gynge med faldsand. Dejlig stort børnevenligt areal. Det er også her vi slår telt op til fest og generalforsamling.
  3. Græsplænen med petanquebanen og bænk. Græsset bliver slået jævnligt på begge arealer.
  4. Grusveje på Bulskovvej og Nekseløvej. Dem renholder vi også selv. Der er en grusbunke beregnet til at tage grus til huller i vejen. Beskær så vejene er brede og farbare.


Husk at læse foreningens ordensregler og vedtægter. Vær opmærksom på de kommunale bestemmelser for området eller spørg naboer eller bestyrelsesmedlemmer, hvis du vil vide mere. Er du lejer har du en lejekontrakt, der også giver informationer, som er nyttige for dig.


Pas på vejen langs stranden. PAS ISÆR PÅ BØRN og kør selv langsomt på vejene, det er der desværre mange, der ikke gør.


Endnu engang: Velkommen. Vi håber I vil trives i vores område.


Se links: Vedtægter, Ordensregler, Oversigt over bestyrelsen og kort over området


Bestyrelsen